Dalyvaudamas ManoNuomone.lt apklausose gali užsidirbti šimtus taškų, atsakinėdamas į klausimus apie savo gyvenimo stilių bei įpročius. Pelnytus taškus gali iškeisti į dovanas ar aukojimą labdarai. Tavo atsakymai padeda įmonėms vystyti naujas prekes ir paslaugas. Pavyzdžiui, Tavo nuomonės gali būti klausiama apie naujos prekės pavadinimą, pakuotę ar skonį. Įmonės priimdamos sprendimus remiasi kokybiškais ManoNuomone.lt narių atsiliepimais.
Taškų skaičius priklauso nuo anketos ilgio ir sudėtingumo. Tai pranešama žmogui, pildančiam anketą, į el. paštą atsiųstame kvietime. Kiekvieną kartą yra galimybė ką nors užsidirbti – arba taškų arba dalyvavimą lošime. Uždirbi ir tada, kai paaiškėja, jog atitinkamai apklausai nebereikia žmonių su Tavo profiliu ir atsakai tik į kelis klausimus. Pelnytų taškų skaičius proporcingas atsakytų klausimų skaičiui. Daugumoje apklausų skirtingo profilio respondentams pateikiamas skirtingas klausimų kiekis. Net jei maksimalus taškų skaičius yra 200, o mums reikia, kad tu atsakytum tik į pusę klausimų, atitinkamai gauni pusę taškų.
Kai paaiškėja, kad respondentas atsakinėdamas į klausimus pamelavo, galime vienašališkai nutraukti mūsų bendradarbiavimą. Tokiu atveju prarandi visus savo iki šiol sukauptus taškus bei uždaroma Tavo paskyra.
ManoNuomone.lt ir apklausų įmonės, kurių apklausas atliekant tarpininkaujame, yra nustačiusios daug rodiklių, kuriais tikriname galimus netikslumus. Toliau pateikiame kelis pavyzdžius:

Nuoseklumo trūkumas atsakymuose
Užduodame tą patį faktinį klausimą (pavyzdžiui, respondento amžiaus) dviejose skirtingose apklausose. Galime kitaip užduoti tą patį klausimą toje pačioje apklausoje du kartus – pavyzdžiui, ir pradžioje, ir pabaigoje. Jei respondento atsakymai skiriasi, tai laikome pakankamu įrodymu, kad žmogus atsakinėja nesąžiningai.

Pernelyg greitas informacijos įvedimas
Mes žinome, kiek paprastai prireikia laiko, kad klausimynas būtų užpildytas. Kai respondentas stengiasi greitai ir negalvodamas atsakinėti į klausimus, jis paprastai tą daro pastebimai greičiau už vidutinį respondentą.

Pernelyg panašūs atsakymai į skirtingus klausimus
Mums nesunku patikrinti, jei skirtingiems klausimams respondentas vis pasirenka tą patį atsakymo variantą. Pavyzdžiui, visiems klausimams pasirenkamas A variantas ar 1.

Su klausimu nesusiję atsakymai
Į kai kuriuos klausimus galima atsakinėti laisva forma. Sistema atpažįsta, ar į atvirus laukelius yra įvestas rišlus tekstas, ar tiesiog spaudos ženklai.

ManoNuomone.lt klientai prašo mūsų surasti dalyvių, kurie atitinka tam tikrus kriterijus – pavyzdžiui, kai kurioms apklausoms prašoma surasti žmonių, kurių amžius 30-40 metų, ir kurie gyvena XXXXXXX.
Greitosios apklausos yra nedidelės apklausos, į kurias galima atsakyti iš karto, kai prisijungi prie ManoNuomone.lt. Pelnomų taškų kiekis matomas apklausos pradžioje.
Apklausų rezultatai yra visiškai konfidencialūs ir privatumas yra visuomet garantuotas. Tavo asmeniniai duomenys neperduodami apklausos užsakovui. Kartais prašoma Tavo kontaktinės informacijos, kad būtų atliktas tolesnis interviu ar Tau būtų nusiųstos prekės išmėginti. Tokiu atveju visada gali pasirinkti neatsakyti.
Rinkos tyrimai yra rimta sritis. Mūsų surinkta informacija nulemia labai svarbius sprendimus. Tam, kad įmonės galėtų pasirinkti teisingai, apklausos dalyviai turi atsakyti tiksliai ir teisingai.

ManoNuomone.lt yra sukūrę įvairių technikų bei sistemų atsakymų kokybei tikrinti. Jei mes turime aiškių įrodymų, kad respondentas nebuvo sąžiningas, mes turime teisę uždaryti paskyrą bei panaikinti pelnytus taškus.

Rekomenduodamas mums ką nors, kas tampa nariu, gauni 60 taškų. Juos pervedame į tavo sąskaitą iš karto, kai tavo pakviestas asmuo prisijungia ir sudalyvauja pirmojoje apklausoje. Paprasčiausia yra draugą pakviesti įvedus jo vardą ir el. paštą čia.