Privatumo politika (2023-03-18)

Šią internetinę svetainę („Svetainė“) ir šią paslaugą („Paslauga“) valdo Estijoje registruota įmonė Intra Research OU (toliau vadinama „ManoNuomone.lt“). Ši privatumo politika paaiškina, kokią informaciją ManoNuomone.lt renka apie Svetainės narius ir kaip mes naudojame šią informaciją. ManoNuomone.lt narių programa veikia kaip apklausų platforma savanoriškai svetainėje užsiregistravusiems privatiems asmenims („Nariams“). Narys gali dalyvauti siūlomose apklausose kartu su paslauga, kurią teikia ManoNuomone.lt arba trečiosios šalys. Tam tikromis sąlygomis Nariams atlyginama dovanomis („Dovana“) už apklausų pildymą.

DUOMENŲ APSAUGA

Kaip dalis mūsų nuolatinio įsipareigojimo skaidrumui, atskaitomybei ir atsakingam asmens duomenų tvarkymui, mūsų komanda sutelkė dėmesį į GDPR prioritetų nustatymą ir pritaikymą įvairiose ManoNuomone.lt veiklose.

Asmens duomenų apsauga yra pagrindinis ManoNuomone.lt, kaip rinkos tyrimų sektoriaus ir informacijos apie žmones tvarkančių subjektų dalies, prioritetas. ManoNuomone.lt laikosi registruotų rinkos tyrimų bendrovių (ICC / ESOMAR) profesinio elgesio kodekso nurodymų ir reikalavimų bei visų galiojančių vietos teisės aktų reikalavimų, ypač susijusių su Narių asmens duomenų apsauga. ManoNuomone.lt ėmėsi iniciatyvos, siekdama užtikrinti savo klientų, Narių ir darbuotojų asmens duomenų apsaugą ir saugą. Įsigaliojus GDPR, ManoNuomone.lt įgyvendino GDPR reikalavimus visose Europos šalyse, kuriose ji veikia.

ManoNuomone.lt renka ir kaupia tik:

a. būtiną informaciją apie Narius registracijos metu (el. pašto adresas, slaptažodis, vartotojo vardas, gimimo metai, lytis, adresas) ir, priklausomai nuo aplinkybių,
b. informaciją, kurią Jūs savanoriškai pateikėte savo Nario profilyje po konkrečių užklausų gavimo (tolimesnis profilio kūrimas). ManoNuomone.lt renka tik tokią informaciją, kuri yra būtina mūsų verslo veiklai vykdyti ir mūsų paslaugai teikti.

Jūsų asmeninės informacijos (el. pašto adreso, vartotojo vardo, vardo, adreso, ar kt.) tretiesiems asmenims be Jūsų išankstinio aiškaus sutikimo mes neperduodame.

Jūs aiškiai sutinkate su tuo, kad mes kitoms rinkos tyrimų įmonėms trečiųjų šalių apklausų identifikavimui ir klasifikavimui, kurioms Jūs esate tinkamas, perduodame anoniminę informaciją, pavyzdžiui, gimimo metus, lytį, išsilavinimą ir profesinę padėtį bei kitą anoniminę informaciją.

Jei esate tinkamas apklausai, kaip trečioji šalis, dalyvaujanti rinkos tyrimų įmonė mums suteikia identifikacinį numerį ir nuorodą į apklausą, o mes pakviečiame Jus dalyvauti apklausoje. Kilus klausimams dėl tokio duomenų perdavimo, prašome kreiptis į mūsų pagalbos skyrių užpildydami kontakto formą.

Mūsų klientų įgaliojimu mes galime Jums persiųsti informacijos užklausų anketas. Šiose anketose aiškiai nurodoma organizacijos, renkančios anoniminę informaciją, tapatybė ir kontaktiniai duomenys, o Jūsų pateikti duomenys tvarkomi remiantis šios trečiosios šalies privatumo politika. Jei užpildote mūsų patalpintą informacijos užklausos anketą, paslaugos siūlytojui pateikiame tik Jūsų nurodytą ir persiųsti leidžiamą informaciją, kuri yra anoniminė. Išskyrus aukščiau nurodytas išimtis, Jūsų informacijos be Jūsų leidimo mes neapdorojame, nekeičiame ir neperduodame trečiosioms šalims, nebent tai yra būtina:

a. mūsų sutarties įsipareigojimams įvykdyti ir Jums mūsų paslaugą suteikti;
b. teisiniams įsipareigojimams įvykdyti arba kompetentingų valstybės institucijų reikalavimams įvykdyti.

Prie Jūsų paskyros, įskaitant jos turinį, mes galime prisijungti tik aukščiau nurodytomis sąlygomis arba norėdami atsakyti į Paslaugos užklausas ar išspręsti technines problemas.

Mes įgyvendiname įvairias organizacines, technines ir administracines priemones, skirtas apsaugoti mūsų kontroliuojamus asmens duomenis. Tai apima, be kita ko: prieigos prie duomenų apribojimą; naudojant technologijas, tokias kaip ugniasienės, šifravimas, apsauga nuo kenkėjiškų programų ir įsilaužimų aptikimas; taikydami politikas, kurios suderintos su įvairiais teisiniais reikalavimais; ir reikalaudami savo partnerių atsakomybės už saugią duomenų tvarkymo praktiką ir mūsų vidaus politikos laikymosi. Mes turime kvalifikuotus duomenų saugumo specialistus ir nuolat reguliariai tikriname ir atnaujiname mūsų kontrolės priemones, kad saugumo sistema atitiktų besikeičiančias technologijas ir naujas grėsmes saugumui.

KITOS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

ManoNuomone.lt gali sukurti bendrąsias suvestines duomenų rinkmenas (pavyzdžiui, amžiaus grupės, interesų profiliai, geografiniai regionai ir kita neidentifikuota informacija) apie Narius ir pateikiame jas esamiems ir galimiems klientams, verslo partneriams ir investuotojams. Tokiose suvestinėse duomenų rinkmenose niekada nebūna identifikuota asmeninė informacija apie kurį nors individualų vartotoją.

IP adresas. Prisijungiant prie mūsų internetinės svetainės ManoNuomone.lt serveriai automatiškai išsaugoja Jūsų IP adresą, naršyklės tipą ir operacinę sistemą. Šią informaciją mes naudojame: diagnozuoti su serveriu susijusias problemas; siekiant patobulinti Narių patirtį naudojantis internetine svetaine; sukurti suvestinę vartotojų informaciją mūsų klientams.

Mes galime naudoti naršyklės slapukus tiek, kiek tai reikalinga apklausoms ir kokybės užtikrinimo tikslais. Neįrašysime viso įrenginio IP adreso, tačiau mes jį naudosime, kad nustatytume apytikslę geografinę vietovę ir įsitikintume, jog atsakymai į apklausos klausimus gaunami iš norimų rinkų.

Jei nenorite, kad mes naudotume slapukus, Jūs juos galite paprasčiausiai užblokuoti arba gauti informaciją apie jų naudojimą atitinkamai pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Jei nesutinkate su slapukų naudojimu, priklausomai nuo aplinkybių, kai kurios mūsų internetinės svetainės dalys Jums gali būti neprieinamos.

DUOMENŲ APSAUGA

Narys gali susipažinti ir atnaujinti ManoNuomone.lt surinktą asmeninę informaciją. Tai galite padaryti prisijungus prie savo paskyros. Be to, galite bet kada susisiekti su ManoNuomone.lt Narių aptarnavimo specialistais ir paprašyti bet kokios saugomos informacijos apie Jus. Galite paprašyti ištrinti savo informaciją (nusišalinti) atsisakydami jos rinkimo, kaip aprašyta toliau.

ELEKTRONINIŲ LAIŠKŲ SIUNTIMO DAŽNUMAS

Visus elektroninius laiškus, kuriuos gausite būdamas Nariu, gausite tiesiogiai iš mūsų ir matomoje vietoje matysite ManoNuomone.lt logotipą. Užpildžius kurią nors apklausą gali praeiti kelios dienos, kol mes Jums pasiūlysime kitą apklausą. Nors mes stengiamės, kad kiekvienas Narys reguliariai gautų pakvietimus į apklausas, gali būti, kad Narys gaus ne tiek daug pakvietimų į apklausas, kiek jis norėtų; tai priklauso nuo daugelio aplinkybių. Svarbu paminėti, kad jeigu Nario vartotojo paskyroje pateikta daugiau papildomos informacijos, tikimybė būti pakviestam į apklausas padidėja, kadangi Narys bus priskiriamas prie daugiau tikslinių grupių. ManoNuomone.lt nėra įpareigota pasiūlyti konkretų ar mažiausią skaičių pakvietimų į apklausas.

NUSIŠALINIMAS

Jūsų narystės sąlyga yra galiojančio el. pašto adreso nurodymas ir Jūsų sutikimas iš mūsų gauti pakvietimus į apklausas.

Jei nenorite iš mūsų gauti pakvietimų į apklausas, savo narystę galite nutraukti naudodamiesi profilyje tam numatyta funkcija.

Nusišalinimo atveju gali praeiti iki 72 valandų, kol Jūsų nusišalinimo užklausa įsigalios. Tada iš mūsų Jūs daugiau negausite jokių el. paštu siunčiamų pakvietimų.

Mes pateikiame aiškų įspėjimą apie tai, kokius duomenis renkame ir kaip mes juos naudojame. Mes siūlome pasirinkimus apie mūsų duomenų rinkimą vienu metu ir kontekste, atspindinčiame surinktų duomenų jautrumą. Apklausų respondentai sutinka su jų duomenų rinkimu ir apdorojimu, tačiau gali bet kada atsisakyti savo dalyvavimo. Asmenys taip pat turi galimybę reikalauti ištrinti visą informaciją iš Įmonės serverio.

Norėdami panaikinti savo paskyrą, turite būti prisijungęs prie svetainės. Svetainėje paspauskite ant nuorodos "Kontaktai", toliau pasirinkite "Kita" ir aprašymo skiltyje parašykite "Noriu, kad mano paskyra būtų ištrinta". Patvirtinkite savo pasirinkimą paspausdami "Siųsti".

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

ManoNuomone.lt pasilieka teisę šią privatumo politiką laikas nuo laiko atnaujinti. Be Jūsų aiškaus sutikimo Jūsų teisių pagal šią privatumo politiką mes neapribosime. Bet kokį mūsų privatumo politikos pakeitimą mes paskelbsime šioje svetainėje, o reikšmingų pakeitimų atveju išsiųsime Jums atskirą pranešimą (įskaitant ir pranešimus el. paštu apie tam tikrų paslaugų pakeitimus). Jei pilnai ar dalinai nesutinkate su šia privatumo politika arba su jos pakeitimais, tuomet Jūs negalite būti Nariu arba turite pašalinti savo vartotojo paskyrą.